ຮັບພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ພະນັກງານ IT Support ເພີ່ມ

ຮັບພະນັກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ພະນັກງານ IT Support ເພີ່ມ

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພວກເຮົາ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ດຳເນີນ ທຸລະກິດ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍກ້ອງວົງຈອນປິດ Dahua Technology ຜູ້ນຳຄວາມປອດໄພ ລະດັບໂລກ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເພີ່ມ ບາງຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:

ຮັບພະນັກງານເພີ່ມ ເດືອນ 09-2017

ຮັບພະນັກງານເພີ່ມ ເດືອນ 09-2017

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ພວກເຮົາ ຕ້ອງການ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ບາງຕຳແໜ່ງງານ ເພີ່ມ ລາຍລະອຽດ ດັ່ງຮູບ ຂ້າງລູ່ມ ຫຼື ສົ່ງ mail [email protected] ລາຍລະອຽດ ຜູ້ສະໝັກ ໃນຮູບຂ້າງລູ່ມ:  

ປະກາດຮັບພະນັກງານເພີ່ມ

ປະກາດຮັບພະນັກງານເພີ່ມ

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ດາຫົວ ໃນລາວ ຕ້ອງການພະນັກງານ ເພີ່ມບາງຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລູ່ມນີ້: 1. ພະນັກງານໄອທີ ຈຳນວນ 01 ຕຳແໜ່ງ: ຮູ້ນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ Adobe Illustrator ແລະ ໂປຼແກຼມອື່ນໆຍິ່ງເປັນການດີ. 2. ພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງ ກ້ອງວົງຈອນປິດ 01 ຕຳແໜ່ງ: ຮູ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນສ້ອມແປງ ເອເລັກໂທນິກ, ຮູ້ແທກ ລະບົບ ໄຟຟ້າ, ຮູ້ຈູດປ່ຽນ ໄອຊີ ຕ່າງໆ ຖ້າມີປະສົບການ ຈະພິຈາລະນາ

ປະກາດຮັບພະນັກງານ 10/10/2016 ປະຈຳຢູ່ ຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບພະນັກງານ 10/10/2016 ປະຈຳຢູ່ ຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ   ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລູ່ມນີ້: 1. ພະນັກງານ ຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຈຳນວນ 04 ຕຳແໜ່ງ: ເງື່ອນໄຂ ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະທີ່ກ້ຽວພັນ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດ, ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ນຳໂປຼແກຼມຕ່າງໆທີ່ທາງພວກເຮົາສອນໃຫ້ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ມີເຕັກນິກໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ Online, ຖ້າມີປະສົບການຈາກບ່ອນອື່ນ, ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ. 2.