ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພວກເຮົາ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ດຳເນີນ ທຸລະກິດ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍກ້ອງວົງຈອນປິດ Dahua Technology ຜູ້ນຳຄວາມປອດໄພ ລະດັບໂລກ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເພີ່ມ ບາງຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:

  1. ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ຈຳນວນ 01 ຕຳແໜ່ງ: ເປັນຄົນທີ່ກ້າເວົ້າ, ກ້າສະແດງອອກ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂປຼແກຼມຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາມີ, ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ, ສາມາດເຮັດການຕະຫຼາດຜ່ານ Social Media ໄດ້ (ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາພິເສດ).
  2. ພະນັກງານ ໄອທີ ຊັບພ໋ອດ ຈຳນວນ 02 ຕຳແໜ່ງ: ເປັນຄົນທີ່ດຸໝັ່ນ, ສາມາດຮຽນຮູ້ ການນຳໃຊ້ ບັນດາໂປຼແກຼມ ທີ່ພວກເຮົາມີ, ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ. ຖ້າມີພື້ນຖານໃນການພັດທະນາເວັບໄຊ, ໂປຼແກຼມ ດ້ວຍພາສາ PHP Framwork ແລະ ພື້ນຖານພັດທະນາແອັບມືຖື ຈະພິຈາລະນາພິເສດ.

ລົງທະບຽນສະໝັກໄດ້ຕາມແບບຟອມຂ້າງລູ່ມ ຫຼື ແຊັດມາສອບຖາມ 02058189995 ແລະ ໃຫ້ຂຽນລະອຽດຄວາມທະນັດຂອງຕົນເອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *