One thought on “ຮັບພະນັກງານເພີ່ມ 02 ຕຳແໜ່ງ 21/07/2019

 • 21/07/2019 at 1:46 pm
  Permalink

  ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ລືໄຊ ພິລາວັນ. ອາຍຸ 27ປີ. ບ້ານໂພນນສູງ ເມືອງທ່າແຂກ. ແຂວງຄຳມ່ວນ. ຕ້ອງການສະໝັກງານນຳທ່ານ.
  ທ່ານສົນໃຈຢາກໃດ້ພະນັກງານຕື່ມບໍ່? ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຊຳນານດ້ານຄອມພິມເຕີ້ ພໍສົມຄວນ.
  -ມີໃບຂັບຂີ່.
  -ຈົບປະຣິນຢາຕີ ວິຊາກົດໝາຍທຸລະກິດ.
  -ສາມາດເຮັດນຳໄຟ້າໄດ້ເຊັ່ນ:ເອົາໄຟ້າເຂົ້າເຮືອນ. ເດີນໄຟ້າພາຍໃນເຮືອນ ແລະ ຫ້ອງການ, ອາຄານ.
  -ສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ້ໄດ້.
  -ສ້ອມແປງປລິ້ນເຕີ້ໄດ້.
  -ນຳໄຊ້ໄດ້ຫຼາຍໂປຣແກຣມ.
  -ສ້ອມແປງເຄື່ອງໄຊ້ໄຟ້າ ແລະ ອື່ນໆໄດ້
  -ປະສົບການເຮັດວຽກນຳລັດມາແລ້ວ4ປີ(ພະແນກວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຄຳມ່ວນ.)
  -ສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ລະດັບໜື່ງ.

  ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນມີພຽງເທົ່ານີ້ ຫາກທ່ານສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່ເບີໂທ 0309143245
  Whatsapp02097741175 ເບີຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ
  ຂອບໃຈ👨‍💻

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *