ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ພວກເຮົາ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ດຳເນີນ ທຸລະກິດ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍກ້ອງວົງຈອນປິດ Dahua Technology ຜູ້ນຳຄວາມປອດໄພ ລະດັບໂລກ, ເປັນບໍລິສັດທີ່ພັດທະນາກ່ຽວກັບໂປຼແກຼມ, ແອັບມືຖື, ເວັບໄຊ, ແວັບແອັບ…. ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານເພີ່ມ ບາງຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:

  1. ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ຈຳນວນ 02 ຕຳແໜ່ງ: ເປັນຄົນທີ່ກ້າເວົ້າ, ກ້າສະແດງອອກ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂປຼແກຼມຕ່າງໆ ທີ່ພວກເຮົາມີ, ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ, ສາມາດເຮັດການຕະຫຼາດຜ່ານ Social Media ໄດ້ (ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາພິເສດ).

ລົງທະບຽນສະໝັກໄດ້ຕາມແບບຟອມຂ້າງລູ່ມ ຫຼື ແຊັດມາສອບຖາມ 02058189995 ແລະ ໃຫ້ຂຽນລະອຽດຄວາມທະນັດຂອງຕົນເອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *