ບໍລິສັດ Apple ຫາກໍ່ລາຍງານຜົນການຂາຍສິນຄ້າ Iphone ໃນຮອບ 03 ເດືອນຕົ້ນປີ 2016, ນີ້ເປັນຄັ້ງທັງອິດຂອງບໍລິສັດ Apple ທີ່ມີຍອດຂາຍ Iphone ຫຼຸດລົງຫຼາຍ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ເປີດຕົວໃນປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ, TheVerge ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນງວດ 1 ຂອງ ແຜນທຸລະກິດ 02 ປີ ຂອງບໍລິສັດ Apple (ຄິດໄລ່ຮອດວັນທີ 26 ເດືອນ 03) ຖືວ່າຂາຍ Iphone ໄດ້ພຽງ 51,2 ລ້ານເຄື່ອງເທົ່ານັ້ນ, ຫຼຸດລົງເມື່ອຖຽບກັບປີກ່ອນ 61,1 ລ້ານເຄື່ອງ, ນີ້ເປັນພຽງງວດທຳອິດຂອງປີ ຖືວ່າມີຍອດຂາຍຫຼຸດລົງ ເມື່ອຖຽບກັບຊູມປີຫຼັງ.

1461904717-1461904239-1

Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *