ຫຼັງຈາກ Microsoft ເປີດຕົວ Word Flow ແອັບຄີບ໋ອດ ເທິງ iOS ໄປແລ້ວ, ປະຈຸບັນນີ້ Google ບໍ່ຍອມນ້ອຍໜ້າ ໄດ້ນຳເອົາ Gboard ລົງໃນ App Store.

ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີມັກ Chat ເທິງ Iphone, Ipad ໄດ້ໃຊ້ງານງ່າຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍໄດ້ນຳເອົາຟັງຊັ່ນ Goole Search ເຂົ້າມາໄວ້ໃນ ຄີບ໋ອດເລີຍ ເຮົາສາມາດແຊຜົນການຄົ້ນຫາ ໄປຍັງຜູ້ຮ່ວມສົນທະນາ ໄດ້ທັນທີ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງຄົ້ນຫາ Emoji, GIFs ໄດ້ນຳ ແລະ ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ເລີຍ ຄືຮອງຮັບການພິມແບບ Swift ອີກ, ຈະຄັກຂະໜາດໃດ ໃຫ້ລອງເຂົ້າໄປເບິ່ງທີ່ Clip ຂ້າງລູ່ມໄດ້.

Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *