ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ຄັ້ງທີ 9 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນ Xiamen ຂອງປະເທດ ສປ ຈີນ ນັບແຕ່ວັນທີ 3 ຫາວັນທີ 5 ກັນຍາ ໂດຍມີຜູ້ນໍາແຫ່ງຊາດໃນ 5 ປະເທດສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມ.

ການກໍ່ສ້າງໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງຕົນ ໃນການສະຫນອງ ການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພ ທີ່ສົມບູນແບບ ສໍາລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20 Hangzhou ໃນປີ 2016, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ BRICS ຄັ້ງທີ 9 ແມ່ນຍັງປະສົບຜົນສໍາເລັດໄປໄດ້ດີ ດ້ວຍການ ເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍ ຈາກ Dahua Technology.

HANGZHOU, China /Sep 14, 2017 – The 9th BRICS Summit was successfully held in Xiamen, China from the 3rd to the 5th of September, where national leaders of the five member countries were in attendance. Building on its success in providing a comprehensive security solution for the G20 Hangzhou Summit in 2016, the 9th BRICS Summit was yet another accomplishment for Dahua.

ໃນການຮ່ວມມືກັບທີມງານກອງປະຊຸມ BRICS Summit, Dahua ກໍ່ສ້າງຄວາມປອດໄພຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ, ຮັບປະກັນການເປີດກວ້າງສໍາລັບການປະຊຸມສຸດຍອດ.

In partnership with the BRICS Summit security team, Dahua constructed a robust security barrier, guaranteeing a smooth opening for the summit.

02-1

Dahua Secures Key Summit Areas

Dahua provided comprehensive security coverage in the following key areas:

Main Meeting Venue and Surrounding Areas

The BRICS security command center, administered by the Public Security Department of the Xiamen, was fitted with a Dahua visual emergency dispatch and command system. The Center’s large display wall was stitched together with Dahua edgeless HD LED panels, enabling a complete picture of all units under command center control during the meeting, greatly simplifying control and responses.

02-2

Dahua Edgeless HD LED

Main BRICS Venue

The security system surrounding the Xiamen International Conference & Exhibition Center as well as the visual emergency dispatch and command system in the security command center both adopted a full range of video surveillance and display solutions from Dahua.

02-3

Dahua Video Surveillance Systems Safeguarding Xiamen International

Conference & Exhibition Center

Police Cars

A customized Dahua Mobile Solution with GPS positioning and in-vehicle wireless image transmission system was installed on 228 patrol cars and 72 special cars from the Xiamen Public Security Bureau which was used to clear the way for Summit leaders. This provided the command center with a continuous live overview of all areas while providing support for the handling of various emergencies.

02-4

Customized Dahua Mobile Solution Installed on Xiamen Police Cars

Key Routes in Xiamen’s “Four Bridges and One Tunnel” Road Network

“Four Bridges and One Tunnel” is the phrase used to describe the various road access points to Xiamen Island, the location of the main Summit venue. In order to secure these access points, Dahua employed advanced technologies such as intelligent analysis, big data, and video analysis centers to significantly increase the efficiency of emergency command and information technology management capabilities, providing uninterrupted HD video surveillance and smart road event monitoring on bridges and tunnels. This ensured smooth operation of each component in the “Four Bridges and One Tunnel” and prevented disturbances during the BRICS Summit.

02-5

Dahua Advanced Technologies Employed in “Four Bridges and One Tunnel”

Control Center

In addition, Dahua also contributed to the security of other key areas including the Xiamen Airport, train station, ferry piers, and police checkpoints.

02-6

Dahua Intelligent Solutions Applied on Key Routes from Xiamen

Airport to Main Meeting Venue

Hotel Areas

In surrounding Haicang and Jimei districts, Dahua constructed video surveillance on routes and sites which held key activities in the city, achieving full coverage of places such as guarded routes, main roads, key sites, as well as surrounding areas and regions of elevated-risk.

02-7

Dahua Video Surveillance Solution applied in Hotel Areas

Dahua also played a role in safeguarding conference-related affairs such as catering, accommodation, and travel. The hotels in which leaders stayed in and surrounding areas were upgraded to HD systems in a short amount of time, making sure the leaders were secure while they rested during the Summit. The mobile law enforcement surveillance system assisted the Xiamen  Market Supervision Commission in guaranteeing the provision of safe food during the Summit. The Dahua Smart Healthcare Solution covered various grade-A hospitals in Xiamen, enabling them to be ready for possible emergencies at any time. Dahua also participated in logistics services during the Summit.

02-8

Beautiful Xiamen in the “Eyes” of a Dahua Camera

Since January, Dahua had been actively engaged in the Summit’s surveillance operations. During the security deployment period, with its advanced technologies and dedicated man-power, Dahua assisted the city’s public security and traffic police departments in accomplishing almost 300 security tasks and ensuring zero device malfunctions during the Summit. Summit security units have spoken highly of Dahua’s rigorous & practical attitude, strictly standardized operations, and intelligent video surveillance solutions.

Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *