ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ສະຖານທີ: ບ້ານຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ຕິດກັບບ້ານພັກສີສະຫງ່າ)
ເບີ້ໂທຕິດຕໍ່: 020 58189995, 020 58189996, 020 55556905, 02058666641.
Email: [email protected] or [email protected]
Website: https:// www.citsole.com

ແຜນທີ່ໄປ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ລາຍລະອຽດຕິດຕໍ່ພົວພັນ