ວີດີໂອ ຮຽນຕິດຕັ້ງ Dahua Home SmartLock

ວີດີໂອ ຮຽນຕິດຕັ້ງ Dahua Home SmartLock

ທ່ານ ຈະໄດ້ຮຽນ ວິທີການ ຕິດຕັ້ງ ລ໋ອກ ປະຕຸເຮືອນ ທັນສະໄໝ ຂອງ Dahua Home Smart Lock  ລະຫັດ DHI-ASL8112R-B ລາຍລະອຽດ ວີດີໂອຂ້າງລູ່ມ:  

05 ວີດີໂອຮຽນ ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມແລກ Firmware ເວີຊັ່ນໃໝ່ Dahua XVR

05 ວີດີໂອຮຽນ ການຕັ້ງຄ່າເລີ່ມແລກ Firmware ເວີຊັ່ນໃໝ່ Dahua XVR

ວີດີໂອນີ້ ຈະມາສອນ ແລະ ແນະນຳ ການຕັ້ງຄ່າ ເລີ່ມແລກ ຂອງ Firmware Version ໃໝ່ ລ່າສຸດ 2017 

04 ວີດີໂອ ສອນຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນ HDCVI Dahua ດ້ວຍສາຍ UTP Cat5e ມີສາຍໄຟຕິດ + ບາລັ່ນ

04 ວີດີໂອ ສອນຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນ HDCVI Dahua ດ້ວຍສາຍ UTP Cat5e ມີສາຍໄຟຕິດ + ບາລັ່ນ

ບົດຮຽນບົດນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຂື້ນມາ ເພື່ອສອນ ວິທີການ ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ HDCVI ໂດຍໃຊ້ສາຍ ແລນ UTP Cat5e ຫົວສັນຍານ Balun

03 ວີດີໂອສອນຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນ HDCVI Dahua ດ້ວຍສາຍ RG6 ແລະ BNC

03 ວີດີໂອສອນຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນ HDCVI Dahua ດ້ວຍສາຍ RG6 ແລະ BNC

ບົດຮຽນບົດນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຂື້ນມາ ເພື່ອສອນ ວິທີການ ຕິດຕັ້ງກ້ອງວົງຈອນປິດ HDCVI ໂດຍໃຊ້ສາຍ Coaxial RG6 ຫົວສັນຍານ BNC

02 ວີດີໂອ ແນະນຳກ່ຽວກັບ ລະບົບກ້ອງ HDCVI ເດີນດ້ວຍສາຍ Coaxial RG6 ຮ່ວມກັບ BNC

02 ວີດີໂອ ແນະນຳກ່ຽວກັບ ລະບົບກ້ອງ HDCVI ເດີນດ້ວຍສາຍ Coaxial RG6 ຮ່ວມກັບ BNC

ບົດທີ 02 ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້ານຳເອົາວີດີໂອ ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ລະບົບກ້ອງວົງຈອນ HDCVI ຍີຫໍ່ Dahua Technology ມາແນະນຳໃຫ້ພວກທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້

01 ວີດີໂອແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ ດາຫົວ

01 ວີດີໂອແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ລະບົບກ້ອງວົງຈອນປິດ ດາຫົວ

ໃນບົດຮຽນ ບົດນີ້ ເປັນບົດເລີ່ມແລກ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ ວີດີໂອ ຂື້ນມາ ເພື່ອ ແນະນຳໃຫ້ແກ່ຊ່າງໃໝ່ ຫຼື ມືໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງການຢາກຕິດຕັ້ງກ້ອງ