ວີດີໂອນີ້ ຈະມາສອນ ແລະ ແນະນຳ ການຕັ້ງຄ່າ ເລີ່ມແລກ ຂອງ Firmware Version ໃໝ່ ລ່າສຸດ 2017 

1. ໃນ Firmware ຕົວນີ້ ໄດ້ເພີ່ມລະບົບ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງຫົວບັນທຶກ ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຈະຕັດ User: 888888 ອອກ ເພື່ອຫັດກູມ ໃນການຖືກແຮັກ ຂອງກູ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ ແລະ ເລີມແລກມີພຽງ User ດຽວ ຄື: admin ໂດຍໄດ້ເພີ່ມ ຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບລະຫັດ ແບບຕ້ອງມີຕົວໜັງສື ແລະ ຕົວເລກ ຢູ່ນຳກັນ.

startup new firmware 1

2. ເພີ່ມຮູບແບບການປົດລ໋ອກດ້ວຍ Pattern ເພື່ອໃຫ້ສະດວກ ໃນການປົດລ໋ອກ ຫຼື ເຂົ້າລະບົບ ປະຕິບັດການ ຂອງຫົວບັນທຶກ XVR Dahua.

startup new firmware 2

3.  ເພີ່ມລະບົບຮອງຮັບ ການຕັ້ງຄ່າຄວາມປອດໄພຕ່າງໆ ດ້ວຍ Email ແລະ ຄຳຖາມຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບ ໃນກໍລະນີ ລູກຄ້າ ລືມລະຫັດ ແລ້ວສາມາດ ກູ້ຄືນລະຫັດເກົ່າ ດ້ວຍ Email ແລະ ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆ.

startup new firmware 3

4. ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕັ້ງ ເບິ່ງເພີ່ມ ໃນວີດີໂອ ຂ້າງລູ່ມ:

 

  • ໂດຍ: ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດພຽງຜູ້ດຽວ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຢ່າງເປັນທາງການ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *