ໃນບົດຮຽນ ບົດນີ້ ເປັນບົດເລີ່ມແລກ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສ້າງ ວີດີໂອ ຂື້ນມາ ເພື່ອ ແນະນຳໃຫ້ແກ່ຊ່າງໃໝ່ ຫຼື ມືໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງການຢາກຕິດຕັ້ງກ້ອງ

ທ່ານໃດຢາກເປັນຊ່າງກ້ອງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບລະບົບກ້ອງ, ທ່ານສາມາດ ເບິ່ງວີດີໂອຂ້າງລູ່ມ ເພື່ອສຶກສາລາຍລະອຽດໄດ້ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສ້າງວີດີໂອ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມາສອນໃຫ້ພວກທ່ານ ຢ່າລືມ ກົດຕິດຕາມ Fanpage ຂ້າງລູ່ມ ເພື່ອຕິດຕາມວີດີໂອຕໍ່ໄປ:

www.facebook.com/dahualaos ແລະ www.facebook.com/citsole

ຖ້າມີບັນຫາໃດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ສາມາດ ໂທສອບຖາມໄດ້ ຕາມເບີ້ໂທ: 02058189995, 02055556905 ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາ ພວກທ່ານ ຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອໃຫ້ພວກທ່ານ ສາມາດເດີ່ນ ແລະ ສາມາດລົງມື ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *