ເກີດເຫດ ໄຟໃໝ້ຕຶກແຫ່ງໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ຂໍ້ມູນລະອຽດ ວ່າຢູ່ ປະເທດໃດ  ແລະ ສາເຫດ ເກີດຈາກຫຍັງ ໂດຍສັນນິຖານ ເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນເກີດຈາກເຫດການວາງລະເບີດ ຊົມຄຼິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *