ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮວມເອົາ 02 ຄຼິບຕອນເວລາເຂື່ອນແຕກ ແລະ ລາຍງານເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ການລົງແກ້ໄຂເບື້ອງຕົ້ນ

ມາຟັງລາຍການເບື້ອງຕົ້ນນຳກັນ ວ່າທາງການ ໄດ້ມອບໃຫ້ໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *