ທາງ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ພວກເຮົາຮັບພັດທະນາ ແລະ ອອກແບບເວັບໃຊ້ຕາມມາຕະຖານ ໃນຍຸກແຫ່ງການຄົ້ນຫາ ລະດັບສູງ SEO, ໃຊ້ໂປຼແກຼມ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໝູນໃຊ້ ໃນການພັດທະນາ ໃຫ້ທັນກັບຍຸກ, ທັນກັບສະໄໝ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ທຸກອູປະກອນເຊັ່ນ: Laptop, Tablet, Iphone, Ipad, SmartPhone…..ດ້ວຍການປັບປ່ຽນໜ້າຕ່າງແບບ ອັດຕະໂນມັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເວັບໂຄສະນາຂ່າວສານທົ່ວໄປ, ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ, ເວັບ Blog ແລະ ອື່ນໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

download

1. ເວັບໃຊ້ໂຄສະນາ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງກອນ ປະກອບມີ: ໜ້າແລກ, ໜ້າແນະນຳ ກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່. ການນຳຂອງອົງກອນ ແຕ່ລະໄລຍະ, ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ, ຂະແໜງການ, ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ, ມີລະບົບຂ່າວສານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ, ຍຸດທະສາດ, ວິໃສທັດ, ແຜນງານ, ແຜນການຂອງອົງກອນ, ແຜນວາດເວັບ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ, ລະບົບຖາມ-ຕອບ, ລະບົບຄົ້ນຫາທົ່ວໄປ, ຂັ້ນສູງ ແລະ ແຜນທີ່ຂອງອົງກອນ ໂດຍມີແບບຟອມຂອງແຕ່ລະໂມດູນ ໃຫ້ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ, ເພີ່ມ ແລະ ລຶບ ໄດ້ຕາມໃຈ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການໃຊ້ງານເໝາະສົມກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງຂອງພວກທ່ານ.

xt4

2. ເວັບໃຊ້ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ: ຈະເປັນລະບົບເວັບໃຊ້ ທີ່ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ ແລະ ຄູ້ມຄອງການຂາຍເຄື່ອງຂອງທ່ານ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ຢ່າງແບບທັນສະໄໝ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ຂາຍເຄື່ອງຂອງທ່ານແບບເອເລັກໂທນິກ, ຮັບຮູ້ໄດ້ຂໍ້ມູນລູກຄ້າ ທີ່ເຂົ້າມາຊື້ສິນຄ້າຂອງຕົນໄດ້ ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ໄດ້ຖືກຕາມທີ່ຢູ່ ຢ່າງຊັດເຈນ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບເງິນຕົວຈິງແລ້ວ, ລະບົບຈະເປັນຜູ້ລາຍງານ ໃຫ້ກັບຕົວທ່ານ ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ຄູ້ມຄອງການຂາຍຂອງທ່ານ. ເວັບໃຊ້ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ມີລະບົບ ການສ້າງ ແລະ ຄູ້ມຄອງລາຍການສິນຄ້າຢ່າງລະອຽດ, ງ່າຍ ແລະ ສະດວກຕໍ່ການໃຊ້ງານ.

mystore

3. ນອກຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນແລ້ວ, ຍັງມີຫຼາກຫຼາຍເວັບໃຊ້ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການພັດທະນາ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ ກັບໜ້າວຽກງານຕົວຈິງຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ: ເວັບຟອມ ເພື່ອບໍລິຫານວຽກງານໃນອົງກອນໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນລະບົບ, ເວັບ ແອັບພຼີເຄເຊິນ, ເວັບບໍລິຫານໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ…………

creer-un-site-internet-381

 ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ 020 55556905, 58189995

Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *