ໃນເມື່ອວັນທີ 19 ກັນຍາ 2017 ນີ້ ຮອງປະທານ ອົງການ ການຄ້າ ປະເທດ ແມັກຊີໂກ ໂດຍ MR. Javier Bolaños ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບໍລິສັດ Dahua Technology 

ໂດຍໄດ້ຮັບການ ຕ້ອນຮັບ ຈາກ Mr Fu Liquan ປະທານ ບໍລິສັດ ດາຫົວ ເທັກໂນໂລຢີ, ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຂອງ MR. Javier Bolaños ຈຸດປະສົງຫຼັກ ແມ່ນການເຂົ້າຊົມເທັກໂນໂລຢີ ຄວາມປອດໄພ ທັນສະໄໝ ໃນຫົວຂໍ້ “ເມືອງອັດສະລີຍະ – Smart Cities” ເພື່ອນຳໄປ ປະຍຸກໃຊ້ ໃນ ປະເທດ ແມັກຊີໂກ ແລະ ປຶກສາ ຫາລື ການຮ່ວມມືດ້ານອື່ນໆ ນຳອີກ.

Mr. Fu Liquan, Chairman of Dahua, hosted the reception. Building “Smart Cities” in Mexico was the main topic of the visit and the target for future cooperation.dahua2

dahua3

dahua4

dahua5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *