ປະຈຸບັນນີ້ ສິນຄ້າດີດີ, ມາດຕະຖານ ລະດັບໂລກ ຫຼື ມາດຕະຖານ ISO ບໍ່ເວົ້າເຖິງ ໄດ້ມີຈຳໜ່າຍຢູ່ໃນລາວ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ໃນປີ 2013 Dahua Technology ໄດ້ນອນຢູ່ໃນ ອັນດັບ 09 ຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ຢູ່ອັນດັບ 04 ຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບກ້ອງວົຈອນປິດ, ປີ 2014 ກ້າວຂື້ນມາຢູ່ອັນ 6 ກ່ຽວກັບ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ກ້າວຂື້ນມາມີຍອດຂາຍອັນດັບ 02 ຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບກ້ອງວົງຈອນປິດ, ປີ 2015 ກ້າວຂື້ນມາອັນດັບ 05 ຂອງໂລກ ແລະ ຍັງຄອງຍອດຂາຍອັນດັບ 02 ຂອງໂລກ ແລະ ປີ 2016 ຂື້ນມາເປັນອັນດັບ 04 ຂອງໂລກ ກ່ຽວກັບ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍັງຄອງຍອດຂາຍ ອັນດັບ 02 ຂອງໂລກ! ໂດຍມີສາຍາວ່າ King Of The Coaxial or King Of the HDCVI ລາຍລະອຽດໃນລີ້ງເວັບຂ້າງ: https://www.asmag.com/rankings/security50_rankings_product.aspx ແລະ ລາຍລະອຽດ ແນະນຳ ກ່ຽວໂຮງງານຜະລິດ ດັ່ງວີດີໂອຂ້າງລູ່ມ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *