ປະຈຸບັນ ນີ້ ເທັກໂນໂລຢີ ນັບມື້ ນັບມີການ ພັດທະນາ ຍິ່ງຂື້ນ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ການກວດສອບ ຍານພາຫານະ ເຂົ້າ ຫຼື ອອກຫ້ອງການຍິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ

ການກວດສອບ ແລະ ນຳໃຊ້ ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງສູງ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ຈະມີຫຍັງຊຸກເຊື່ອງມານຳລົດ ຫຼື ຄິດໃນແງ່ລົບ ອາດມີພວກກູ່ມ ຄົນບໍ່ຫວັງດີ ຊຸກເຊື່ອງລະເບີດ ຫຼື ວັດທຸອື່ນໆ ມາກໍ່ການຮ້າຍ ເຮັດໃຫ້ ເກີດ ມີຄວາມເສຍຫາຍ ທັ້ງຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດ, ໃນບົດຄວາມນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ນຳເອົາເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ໆ ຂອງ Dahua Technology ຜູ້ນຳຄວາມປອດໄພ ລະດັບໂລກ ມາໃຫ້ ທ່ານ ໄດ້ສຶກສາ ລາຍລະອຽດ ເຊິ່ງເປັນ ເທັກໂນໂລຢີ ກວດສອບ ຍານພາຫານະ ເຂົ້າ – ອອກ ທີ່ມີປະສິດທີພາບສູງ ດ້ວຍລະບົບ Dahua UVSS ດັ່ງຮູບຂ້າງລູ່ມ:

Dahua UVSS 1

Dahua UVSS 2

Dahua UVSS 3

ເພີ່ມເຕີມວີດີໂອຂ້າງລູ່ມ:

Dahua UVSS 4

Dahua UVSS 5

Dahua UVSS 6

Dahua UVSS 7

Dahua UVSS 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *