ທ່ານ ຈະໄດ້ຮຽນ ວິທີການ ຕິດຕັ້ງ ລ໋ອກ ປະຕຸເຮືອນ ທັນສະໄໝ ຂອງ Dahua Home Smart Lock  ລະຫັດ DHI-ASL8112R-B ລາຍລະອຽດ ວີດີໂອຂ້າງລູ່ມ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *