ເກີດມີບັນຫາ ຂັດກັນຂອງການ ອອກຂ່າວກ່ຽວກັບ ການປັບລະບຽບໃໝ່ ຂອງການລ້ຽວຂວາ. ເພາະທີ່ຜ່ານມາແມ່ນສາມາດລ້ຽວຂວາໄດ້ຖ້າຫາກປອດໄພ.

ຈາກນັ້ນ, ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2016, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ກໍ່ນຳສະເໜີຂ່າວອອກທົ່ວປະເທດ ວ່າຈະມີການປັບລະບຽບ ວ່າການລ້ຽວຂວາ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມໄຟສັນຍານ ເທົ່ານັ້ນ, ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ກໍ່ອອກວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2016. ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າບໍ່ແມ່ນໄຟຂຽວ ຫຼື ບໍ່ມີລູກສູນສີຂຽວ ໃຫ້ລ້ຽວຂວາ ຈະລ້ຽວບໍ່ໄດ້ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ 10 ເທົ່າ. ລົດໃຫຍ່ 700 000 ແລະ ລົດ ຈັກ 300 000 ກີບ.

ແຕ່ມື້ນີ້, ຂາວຈາກໜັງສືພືມ ວຽງຈັນໃໝ່ ບອກວ່າ ຂ່າວນັ້ນ ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ? ອຸຕ໋ະ!!! ແລ້ວ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ບໍ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການສະເໜີຂ່າວເລີຍບໍ່?.

ມາອ່ານລາຍລະອຽດນຳກັນເລີຍ ວ່າເປັນແນວໃດ….

ຂ່າວຈາກວຽງຈັນໃໝ່ ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2016
ວຽງຈັນໃໝ່ ສະບັບ ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ກໍ່ເວົ້າເອງ

ການລ້ຽວຂວາຕ້ອງປະຕີບັດຕາມໄຟອຳນາດ

Posted by Televition Lao Tnl on 2016 m. gegužė 18 d.

ແຕ່ຂ່າວຈາກໂທລະໂພາບແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2016. ແມ່ນແນວນີ້. ຟັງຄລິບເລີຍ.
ສຸດທ້າຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທາງ ໜ່ວຍງານຈາລະຈອນ ເອົາຄັກໆ ວ່າອັນໃດແທ້? ເພາະປະຊາຊົນ ເລີ່ມຈະງົງແລ້ວ.

– ພາບ ແລະ ຂ່າວຈາກ: ໂທລະໂຄ່ງ.
Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *