ຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ທີ່ເສົາໂທລະສັບລົ້ມຍ້ອນໄພທຳມະຊາດ

ເສົາໂທລະສັບ ທີ່ຫັກຄັ້ງນີ້ຍັງ ບໍ່ທັນແນ່ໃຈ ວ່າເປັນຂອງ ບໍລິສັດໃດ ແຕ່ທີ່ແນ່ແນ່ ບໍ່ແມ່ນຂອງ ETL ສາເຫດ ຍ້ອນພະຍຸເຂົ້າຢ່າງໜັກຢູ່ ນາກາຍ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

FB_IMG_1505493422729

FB_IMG_1505493420144FB_IMG_1505493412595FB_IMG_1505493417762

Tagged on:         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *