ປະກາດຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 

ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລູ່ມນີ້:

1. ພະນັກງານ ຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຈຳນວນ 04 ຕຳແໜ່ງ: ເງື່ອນໄຂ ຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະທີ່ກ້ຽວພັນ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ເຮັດການຕະຫຼາດ, ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສາມາດຮຽນຮູ້ນຳໂປຼແກຼມຕ່າງໆທີ່ທາງພວກເຮົາສອນໃຫ້ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ, ມີເຕັກນິກໃນການເຮັດການຕະຫຼາດ Online, ຖ້າມີປະສົບການຈາກບ່ອນອື່ນ, ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

2. ພະນັກງານ ຄັງສາງ ຈຳນວນ 01 ຕຳແໜ່ງ: ເງື່ອນໄຂຮຽນຈົບວິຊາສະເພາະ ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ, ຮູ້ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ, ຖ້າມີປະສົບການຈາກບ່ອນອື່ນ, ຮູ້ພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

3. ພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງກ້ອງວົງຈອນປິດ ຈຳນວນ 04 ຕຳແໜ່ງ: ເງື່ອນໄຂ ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສ້ອມແປງອຸປະກອນເອເລັກໂທນິກຕ່າງໆ, ຮູ້ກວດລະບົບໄຟຟ້າ, ຈອດ, ຍົກປ່ຽນ Chip ແລະ ອຸປະກອນ ຕ່າງໆໄດ້ ແລະ ຖ້າມີປະສົບການຈາກບ່ອນອື່ນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ເງິນເດືອນພື້ນຖານດີ ໂອລົມກັນໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເງິນ % ໃນການຂາຍເຄື່ອງ, ເງິນຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ.

 • ເອກະສານປະກອບ: ໃບສະເໜີຂໍເຂົ້າເຮັດວຽກ, ຊີຫວະປະຫວັດຫຍໍ້, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ສຳເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຜ່ານງານຖ້າມີ.

ສົນໃຈພົວພັນໄດ້ 02058189995 – 58189996

Email: [email protected]

ລີ້ງຟອມເພີ່ມຂໍ້ມູນຜູ້ສະໝັກ:

https://drive.google.com/open?id=1WAdxFFdVtMHkHS7K0XXPtLQlPIETRUK-pyx-gDC3D8w

 

2 thoughts on “ປະກາດຮັບພະນັກງານ 10/10/2016 ປະຈຳຢູ່ ຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 • 07/06/2017 at 4:50 pm
  Permalink

  ສົນໃຈຄຳແໜ່ງພະນັກງານຂາຍ ຫລື ກາຍຕະຫລາດກໍ່ໄດ້ ຍັງມີຕຳແໜ່ງວ່າງບໍ່

  Reply
  • 05/07/2017 at 3:22 am
   Permalink

   ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາ ຕ້ອງການພະນັກງານເຕັກນິກເຈົ້າ

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *