ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ດາຫົວ ໃນລາວ ຕ້ອງການພະນັກງານ ເພີ່ມບາງຕຳແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າຫ້ອງຂາຍ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລູ່ມນີ້:

1. ພະນັກງານໄອທີ ຈຳນວນ 01 ຕຳແໜ່ງ: ຮູ້ນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມ Adobe Illustrator ແລະ ໂປຼແກຼມອື່ນໆຍິ່ງເປັນການດີ.

2. ພະນັກງານ ຊ່າງສ້ອມແປງ ກ້ອງວົງຈອນປິດ 01 ຕຳແໜ່ງ: ຮູ້ນຳໃຊ້ອຸປະກອນສ້ອມແປງ ເອເລັກໂທນິກ, ຮູ້ແທກ ລະບົບ ໄຟຟ້າ, ຮູ້ຈູດປ່ຽນ ໄອຊີ ຕ່າງໆ ຖ້າມີປະສົບການ ຈະພິຈາລະນາ ເປັນພິເສດ.

ເງິນເດືອນພື້ນຖານດີ ໂອລົມກັນໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເງິນ % ໃນການຂາຍເຄື່ອງ, ເງິນຫ້າວຫັນໃນການເຮັດວຽກ, ເວລາເຮັດວຽກແຕ່ 09 ໂມງ 00 – 18 ໂມງ 00 ນາທີ ວັນຈັນ – ວັນເສົາ (ພັກທ່ຽງ 1 ຊົ່ວໂມງ)

  • ເອກະສານປະກອບ: ໃບສະເໜີຂໍເຂົ້າເຮັດວຽກ, ຊີຫວະປະຫວັດຫຍໍ້, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ສຳເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຜ່ານງານຖ້າມີ.

ສົນໃຈພົວພັນໄດ້ 02058189995 – 58189996

Email: [email protected]

ລີ້ງຟອມເພີ່ມຂໍ້ມູນຜູ້ສະໝັກ:

https://drive.google.com/open?id=1swfF-O1mpjrmpEZtREBI3lgQzlR882374Q_Ch6XwXrs

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *