ວັນທີ 13/6/2016 ອ້າຍນ້ອງ ປ.ກ.ຊ 914 ແລະ ປ.ກ.ສ ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຈັບ ຜູ້ຄ້າຢາອີ ນໍ້າໜັກ 10 ກິໂລກະລຼາມ ໄດ້ ຈຳນວນ 3 ຄົນ.

ໃນການຈັບກູມຄັ້ງນີ້ ສາມາດຈັບໄດ້ຄົນຕ່າງປະເທດ 02 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນ ຄົນ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ມ້ຽນມ່າ ແລະ ເປັນຄົນລາວ 01 ຄົນ ທີ່ກຳລັງຂົນຢາອີ ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກຽມສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ.

2

– ພາບ ແລະ ຂ່າວຈາກ:  Facebook ຂ່າວລາວ ຮອບໂລກ https://www.facebook.com/IAmLaos

Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *