17.11.2016.02

ກອງປະຊຸມສາກົນລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຄັ້ງທີ 3 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ພະຈິກ 2016 ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ ສສ ຫວຽດນາມ

ໂດຍມີບັນດາຄະນະ ຜູ້ແທນຈາກ 40 ກວ່າປະເທດ, 7 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສື່ມວນຊົນຈາກ 50 ກວ່າສື່ໃນທົ່ວໂລກເຂົ້າຮ່ວມ ສໍາລັບຄະນະຜູ້ແທນຈາກ ສປປ ລາວ ນໍາພາໂດຍທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອທົບທວນຄືນ ການປະຕິບັດຖະແຫຼງການສາກົນ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດທີ່ຫາຍາກ ແລະ ໃກ້ຈະສູນພັນ. ໃນກອງປະຊຸມຈະໄດ້ມີການຕົກລົງ ພ້ອມທັງ ຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ລອນດອນ ກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ພ້ອມທັງ ກຳນົດສິ່ງທີ່ຍັງຄົງຕົວ ກໍ່ຄື ຄວາມທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຖະແຫຼງ ການດັ່ງກ່າວ.

17.11.2016.01

ພ້ອມນີ້ ກໍ່ເປັນເວທີໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະເໜີຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ແລະ ການສ້າງແຜນການສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນອະນາຄົດ. ສ່ວນຄາດໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຖະແຫຼງການຮ່າໂນ້ຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໃນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃສ່ເລື່ອງກົນໄກ, ນະໂຍ ບາຍ, ກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຕິດຕາມ, ການປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຝ່າຝືນຄ້າຂາຍສັດທີ່ຫວງຫ້າມ ຢ່າງເດັດຂາດ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍຕ້ານການລ່າສັດ, ການຄ້າຂາຍສັດ, ພືດ ທີ່ຮ່ວມກັນລົງນາມ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືກັນ ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອພ້ອມກັນ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ພ້ອມທັງ ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການລົບລ້າງ, ຢຸດເຊົາຕະຫຼາດການຄ້າຂາຍສັດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ສະໜອງ ແລະ ຜູ້ຊື້ ປະສານສົມທົບ ລະ ຫວ່າງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການອະນຸລັກທີ່ຍືນຍົງ. ຈາກນັ້ນ ກໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາປະເທດ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ ຂຶ້ນກ່າວມີຄໍາເຫັນຢ່າງ ໜັກແໜ້ນວ່າ: ໂດຍເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງສົນທິສັນຍາ CITES ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວ ຕາມພັນທະຂອງຕົນ, ຊຶ່ງສະແດງອອກໃນການກໍານົດບັນດານິຕິກໍາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຫວງຫ້າມ ແລະ ສັດທີ່ຫາຍາກໃກ້ຈະສູນພັນ ເຊິ່ງໄດ້ມີການ ຈັດຕັ້ງຢ່າງຈິງຈັງ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ເຊັ່ນ: ໄດ້ຢຶດບັນດາອຸປະກອນ ທີ່ໃຊ້ໃນການລ່າສັດທຸກປະເພດ ພ້ອມທັງປັບໄໝ ແລະ ລົງໂທດຜູ້ທີ່ກະທຳຜິດ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍສັດປ່າ. ພ້ອມນັ້ນ ສປປ ລາວ ກໍ່ຍັງໄດ້ເຂົ້າເຄືອຂ່າຍການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບການບັງຄົບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ຂອງອາຊຽນ, ຮ່ວມມືກັບຕໍາຫຼວດສາກົນ ແລະ ໄດ້ມີກົນໄກປະສານງານກັບບັນດາປະເທດ ໄກ້ຄຽງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງກວດກາ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ໃນຕອນທ້າຍທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍັງໄດ້ກ່າວຢໍ້າຕື່ມວ່າ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຢືນຢັນຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີ ໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ກໍ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຜົນກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ບົນເສັ້ນທາງແຫ່ງການປົກ ປ້ອງສັດປ່າ ບໍ່ໃຫ້ສູນພັນ ແລະ ເພີ່ມຈໍານວນປະຊາກອນຂອງສັດປ່າ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ໃນທໍາມະຊາດຂອງປະເທດຕ່າງໆ.

– ພາບ ແລະ ຂ່າວຈາກ: http://www.laogov.gov.la/ 

Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *