ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີມງານສັດຕະວະແພດໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງປະສົມຜົນສຳເລັດ

ໃນການຊ່ວຍຜ່າຕັດໃຫ້ໝາໂຕໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ສາມາດເກີດລູກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້  ເຮັດໃຫ້ແມ່ແລະລູກໝາ ປອດໄພ ຕາມການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຕົວຈິງ ຂອງທິມງານສັດຕະວະແພດໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ – ວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເຫັນວ່າເຈົ້າຂອງໝາຊື່ນາງເປ້ຍເຊີ່ງເປັນປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານໂພນມີໄຊເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ນຳເອົາໝາຂອງຕົນເອງມາໃຫ້ທິມງານສັດຕະວະແພດຂອງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງເພື່ອກວດກາເບິ່ງອາການຕົວຈິງ.

xk02

ຜ່ານການກວດກາພົບວ່າ ໝາແມ່ຕົວດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືພາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເກີດລູກດ້ວຍຕົນເອງໄດ້; ສະນັ້ນເຈົ້າຂອງໝ າຈິ່ງຕັດສິນໃຈໃຫ້ທິມງານວາງຢາສະຫຼົບໝາ ຕົວດັ່ງກ່າວແລ້ວຊ່ວຍ ທຳການຜ່າຕັດເອົາລູກໝາອອກມາ.

ການຜ່າຕັດແມ່ນນຳພາໂດຍ ອາຈານ ບົວເງິນ ຈັ້ງ,ອາຈານ ພົມມີ ອຸດົມພອນ, ອາຈານ ໄຊສະແຫວງ ດວງປະກັນ,ທັງສາມເປັນຄູສອນສາຂາລ້ຽງສັດຂອງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງ ລົງເລິກສາຂາວິຊາ ສັດຕະວະແພດ.

xk03

ການຜ່າຕັດຕົວຈິງໂດຍໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 20 ກວ່ານາທີຈິ່ງສຳເລັດ ແລະ ນໍາເອົາລູກໝາອອກມາໄດ້ຜົນສຳເລັດ ໂດຍມີໝານ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ທັງໝົດ 7 ໂຕ ແຕ່ໝານ້ອຍທີ່ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ມາກ່ອນແລ້ວ 3 ໂຕ, ຍັງມີຊີວິດຢູ່ລອດ 4 ໂຕ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໝາສີດໍາ.

xk04

ນີ້ເປັນຜົນງານອັນດີເດັ່ນ ທີ່ຄູສອນໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງ ສາມາດຊ່ວຍຊີວິດ ແມ່ ແລະ ລູກໝາມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ຕໍ່ກັບຜົນງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຈົ້າຂອງໝາໄດ້ສະແດງຄວາມດີໃຈ ແລະ ຂອບໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງ ທີ່ທິມງານຄະນະສັດຕະວະແພດ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງ ໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ຊ່ວຍຊີວິດແມ່ ແລະ ລູກໝາລອດຊີວິດ.

(ພາບ-ຂ່າວ ໂດຍ:  ຄໍາເພົາ ປັດຕະນະ ນັກຂ່າວ ຮ.ຮ ເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຊຽງຂວາງ)
(ດັດແກ້ຂ່າວຄືນໂດຍ: ຄານສີສະຫວັນ ພົງພັກດີ), ລາວອັບເດດຮຽບຮຽງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *