Dahua Technology ເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນໜຶ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດ ທາງດ້ານ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຊັ້ນນຳລະດັບໂລກເຊັ່ນ: ກ້ອງວົງຈອນປິດ, ສັນຍານກັນຂະໂມຍທັນສະສະໄໝ, ລະບົບເຟົ້າລະວັງອຸດສາຫະກຳ ດ້ວຍເອເລັກໂທນິກ…….. ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທັນສະໄໝຄົບວົງຈອນ. Dahua Technology ເປັນອີກບໍລິສັດໜຶ່ງ ທີ່ມີໂຮງງານຜະລິດ ສິນຄ້າ ເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 13,000 ຄົນ, ມີໂຊລູຊັ່ນ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ Dahua ໂດຍໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍກວ່າ 180 ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. Dahua ມີ ບໍລິສັດຍ່ອຍຫຼາຍກວ່າ 42 ບໍລິສັດທີ່ຮ່ວມເປັນ Partner ໃນທົ່ວໂລກ ກວມເອົາອາຊີເອີຣົບ, ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ຕາເວັນອອກກາງ, ໂອເຊຍເນຍ, ອາຟຣິກກາ, ແລະ ເຂດອື່ນໆ ດ້ວຍໂຊລູຊັ່ນ ການເຝົ້າລະວັງ ໂດຍເນັ້ນທີ່ຄຸນນະພາບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ທີ່ເໜືອຊັ້ນ.

Dahua ມູ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະນຳສະເໜີ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ໂຊລູຊັ່ນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສຸງ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ລ່າສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ ສາມາດ ດຳເນີນທຸລະກິດ ໄດ້ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດສູງ, ໃນປີ 2001 Dahua ໄດ້ກາຍເປັນບໍລິສັດ ແລກໃນປະເທດຈີນ ທີ່ໄດ້ເປີດຕົວ ຫົວບັນທຶກກ້ອງວົງຈອນປິດລູ່ນດີຈີຕ໋ອນ 08 ຊ່ອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ບໍລິສັດ ໄດ້ລິເລີ່ມລົງທືນ ໃນການສ້າງຄວາມ ສາມາດ ດ້ານການວິໃຈ ແລະ ພັດທະນາ ສຳລັບເທັກໂນໂລຢີ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ຢ່າງບໍ່ຢູດຢັ້ງ.

Dahua ໄດ້ລົງທຶນປະມານ 10% ຂອງຍອດລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍ R & D ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014, ບໍລິສັດ ມີສະຖານທີວິໄຈ ເຖິງ 4 ສະຖາບັນຄື: ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງ, ສະຖາບັນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ສະຖາບັນ Chip ແລະ ສະຖາບັນ Video Cloud Institute, ມີວິສະວະກອນດ້ານການວິໃຈ ແລະ ພັດທະນາ ຈຳນວນ 6,000 ກວ່າຄົນ ໂດຍລະບົບການເຮັດວຽກ ດ້ວຍ ເທັກໂນໂລຢີທັນສະໄໝ AI, IoT, ການບໍລິການ Cloud, ວີດີໂອ, ຄວາມປອດໄພດ້ານຕ່າງໆ ໃນໂລໄຊເບີຼ. ເພື່ອສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ສິນຄ້າມີຄູນນະພາບ Dahua ໄດ້ຈົດທະບຽນ ລິຂະສິດ ຫຼື ສິດທິບັດ ຫຼາຍກວ່າ 800 ສະບັບ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ.

ຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ Dahua Technology ຢືນຢູ່ອັນດັບ 02 ຂອງໂລກ ດ້ານລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ກ້ອງວົງຈອນປິດ ແລະ  ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ຍັງຢືນຢູ່ອັນດັບ 02 ຂອງໂລກ ດ້ານກ້ອງວົງຈອນປິດ ແລະ ຈັດເປັນອັນດັບ 03 ຂອງໂລກ ດ້ານລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຮອບດ້ານ ຂອງ 50 ບໍລິສັດ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທົ່ວໂລກ.

ດ້ວຍນະວັດຕະກຳ ດ້ານເທັກໂນໂລຢີ ແລະ ການບໍລິການ ແບບຄົບວົງຈອນ ດ້ວຍໂຊໂລຊັ່ນ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການໃຊ້ງານ ແບບອັດສະຮີຍະ ແລະ ໂຊໂລຊັ່ນອືນໆ Dahua Technology ໄດ້ຮັບການໄວ້ວາງໃຈ ຈາກລູກຄ້າທົ່ວໂລກ ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສາມາດຕອບໂຈດ ໄດ້ທຸກບັນຫາ ໄດ້ດີທີສຸດ, ໂຄງການໃຫຍ່ຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກ ໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງ Solutions ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຂອງ Dahua ເຊັ່ນ: ໂອແລັມປິກເກມ Rio 2016 ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ, Summit G20 ປີ 2016 ທີ່ນະຄອນ  Hangzhou ສປປ ຈີນ, ສູນການຄ້າ Oman Avenues, ສະໜາມບິນ LAN Airlines ທີ່ປະເທດ Peru, APEC ທີ່ປະເທດ ສປປ ຈີນ ແລະ ຍັງອີກຫຼາກຫຼາຍແຫ່ງ ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ເປັນຜົນງານ ຂອງ Dahua Technology.