ໜັງສັ້ນເລື່ອງ ບັງບົດ ເປັນຜົນງານຖ່າຍທໍາແລະຂຽນບົດໂດຍ ເທີ ຢູ່ນາ Ther Una ຖືໄດ້ວ່າເປັນໜັງສັ້ນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີພໍສົມຄວນ

ຈຸດປະສົງຂອງໜັງເລື່ອງນີ້ ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍມີເນື້ອໃນຕັ້ງຢູ່ບົນພື້ນຖານແຫ່ງຄວາມເຊື່ອແລະສັດທາແບບດັ້ງເດີມຂອງຄົນລາວຊາວພຸດເຮົາ ທີ່ເຊື່ອວ່າ ມີດິນແດນໃນມິຕິລີ້ລັບແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ແຊກຊ້ອນຢູ່ທ່າມກາງມະນຸດສະໂລກ ຫລື ຄູ່ຂະໜານກັບພົບພູມມະນຸດ ແຕ່ວ່າມະນຸດເຮົາບໍ່ສາມາດແນມເຫັນພວກເຂົາໄດ້ ນັ້ນຄື ດິນແດນບັງບົດ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ທີ່ເປັນສັດໂລກອີກພົບພູມໜຶ່ງ ຈະວ່າຄົນກໍບໍ່ແມ່ນ ຈະວ່າຜີກໍບໍ່ແມ່ນ ຈະວ່າເທວະດາກໍບໍ່ແມ່ນ ແຕ່ພວກເຂົາຢູ່ດ້ວຍອຳນາດແຫ່ງການຖືສີນຫ້າ, ມີສັດຈະແລະບຸນປາຣະມີ ບົດບາດການສະແດງຂອງຕົວລະຄອນໃນໜັງເລື່ອງນີ້ ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດອາລົມຈິດອອກມາຢ່າງເປັນທຳມະຊາດດີຫລາຍ ມີຄວາມສົມຈິງແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດອາລົມສະເທືອນຈິດ ຫວັ່ນໄຫວໄປກັບການສົນທະນາ ດົນຕີປະກອບກໍດີ ສີລະປະການຖ່າຍທຳກໍດີຫລາຍ

una1

ສ່ວນສະຖານທີ່ການຖ່າຍທຳບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ ເພາະວ່າ ມັນສຸດຍອດຢູ່ແລ້ວຜ່ານມາ ຜົນງານຂອງເທີຍູນາ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະສໍ່ໄປໃນທາງຕະຫລົກສ້າງສັນ ຮຽກສຽງຫົວ ແຕ່ສຳລັບໜັງເລື່ອງນີ້ ກົງກັນຂ້າມຫຼາຍ. ເມື່ອເບິ່ງແລ້ວ ເໝືອນກັບມັນໄດ້ດຶງເອົາທ່ານຜູ້ຊົມເຂົ້າໄປໃນມິຕິລີ້ລັບທີ່ມີຢູ່ຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງສາກ ຄວາມຕິດນິໄສຂອງຜູ້ກຳກັບຈະພະຍາຍາມໃຫ້ມີຄວາມເປັນຕະຫລົກຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ມັນບໍ່ສົມຄວນຈະເປັນ ເພາະການສ້າງໜັງທີ່ເວົ້າເຖິງຄວາມເຊື່ອສັດທາ ແລະໜັງສະທ້ອນອາລົມໂສກສັນອາໄລອາວອນ ມັນຈະເປັນການດຶງຄະແນນບົດບາດແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງນັ້ນລົງ ຖ້າຫາກມີບົດຕະຫລົກແຊກຢູ່ນຳໜັງເລື່ອງນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍບົດບາດສຳຄັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມໄດ້ກັບໄປຄິດທົບທວນ ນັ້ນຄືສະທ້ອນເຖິງການອະນຸລັກທຳມະຊາດເຫັນໄດ້ບົດສົນທະນາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຂອງສາກໜັງເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງສະທ້ອນເຖິງການອະນຸລັກທຳມະຊາດໄດ້ດີຫລາຍ ແລະໃນຄວາມເປັນຈິງ ມັນກໍເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຖ້າຈະເວົ້າເຖິງບົດບາດຂອງການສະແດງອອກທາງຄວາມຮັກ ໜັງເລື່ອງນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ໜ້ອຍໜ້າໄປກວ່າໜັງຮັກຂ້າມພົບ ຫລື ຮັກທະລຸມິຕິທີ່ເຄີຍມີມາໃນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ນາງພະຍານາຄີ ຫລື ນາງຄຳແກ້ວ ແລະ ທ້າວໄຊຍະສິດ ທີ່ຫາກໍ່ອອກອາກາດໄປເມື່ອປີຜ່ານມາ ຄວາມຮັກມັນຍິ່ງໃຫຍ່ເກີນກວ່າທີ່ຈະບັນຍາຍ ແມ່ນແຕ່ມິຕິເວລາແລະພົບພູມກໍບໍ່ສາມາດກີດກັ້ນໄດ້ ມັນເຮັດໃຫ້ໃຜຄົນໜຶ່ງຄອງຄອຍຫຼາຍຮ້ອຍປີ ຫຼືນານແສນນານ ເພື່ອຈະໄດ້ພົບພໍ້ໃຜຜູ້ໜຶ່ງ ພຽງແຕ່ສ້ຽວເວລາສາມວັນ ນີ້ຄືສາກລະຄອນທີ່ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມຮັກນັ້ນມີຄວາມສຸກ, ແຕ່ການພັດພາກຈາກຄົນຮັກນັ້ນ ຄືຄວາມທຸກ ຄວາມເຈັບປວດຢ່າງຫາປະມານບໍ່ໄດ້.

una2

ໃນບົດສົນທະນາຕອນໜຶ່ງ ນາງເອກໄດ້ເວົ້າວ່າ: ນາງໄດ້ບຳເພັນພຽນມາເປັນຮ້ອຍໆປີ ເພື່ອລໍຖ້າໃຜຈັກຄົນ ນັ້ນກໍຄືເຈົ້າ…ແຕ່ແລ້ວທັງສອງກໍໄດ້ຈາກກັນ ຍ້ອນຕ່າງຄົນຕ່າງກໍຢູ່ຄົນລະພົບ ຄວາມຮັກທັງສອງຄົນ ຈິ່ງປຽບເໝືອນເສັ້ນຄູ່ຂະໜານ ທີ່ຄຽງຂ້າງກັນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ບັນຈົບກັນອີກ ເມື່ອຈາກລາ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຫ່າງໄກກັນ ພຽງແຕ່ຢູ່ຄົນລະມິຕິກ່ອນທີ່ແມ່ເຖົ້າແຫ່ງເມືອງບັງບົດຈະເອົາຝ້າຍມັດແຂນໃຫ້ທ້າວນະ ໄດ້ບອກເອົາໄວ້ວ່າ ຝ້າຍມັດແຂນຈະມີອາຍອຸ່ນ ແລະອາຍແຫ່ງຄວາມເຍືອກເຢັນ, ເມື່ອໃດໄດ້ສຳຜັດອາຍອຸ່ນ ໝາຍເຖິງການຖາມໄຖ່ຂອງໃຜບາງຄົນທີ່ຢູ່ຄົນລະພົບ ແຕ່ຖ້າເມື່ອໃດໄດ້ສຳຜັດເຖິງ ອາຍແຫ່ງຄວາມເຍືອກເຢັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ມີໃຜຄົນໜຶ່ງກຳລັງເຈັບປວດ. ນີ້ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອຳນາດແຫ່ງຄວາມທຸກຂອງຄວາມຮັກ ເມື່ອມີການພັດພາກເກີດຂຶ້ນ ກ່ອນຈາກກັນນາງເອກະພະຍາຍາມຫັກຫ້າມໃຈເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ພະເອກຫຼົງໄຫຼຢູ່ໃນວັງວົນແຫ່ງຄວາມຮັກ ຈິ່ງພະຍາຍາມບອກວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ຮັກເຈົ້າ ໃຫ້ເຈົ້າກັບໄປສາ ເພາະມີຄົນອີກຫຼາຍຄົນຍັງຄອງຄອຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເຈົ້າ. ໃນຕອນນີ້ ຜູ້ທີ່ມີຈິດໃຈຮັກ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເສຍສະລະ ບໍ່ເຫັນແກ່ຕົວ ຄືການສະລະຄົນທີ່ຕົນຮັກ ເພື່ອໃຫ້ໄປເຮັດພາລະກິດທີ່ສຳຄັນເພື່ອຄົນອື່ນທີ່ຍັງຄອງຄອຍຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການເສຍສະລະນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບປວດທໍລະມານຫຼາຍພຽງໃດກໍຕາມສະທ້ອນເຖິງການສຶກສາ ໜັງເລື່ອງນີ້ ນອກຈາກຈະສະທ້ອນເຖິງຄວາມເຊື່ອສັດທາ ຄວາມຮັກ ອະນຸລັກການທ່ອງທ່ຽວແບບທຳມະຊາດແລ້ວ ຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນອີກບົດບາດແງ່ມູມໜຶ່ງຂອງຕົວລະຄອນເອກນັ້ນຄື ການສຶກສາ ພະເອກໃນເລື່ອງນີ້ ໄດ້ກ້າວຍ່າງເຂົ້າໄປໃນດິນແດນບັງບົດນັ້ນ ກໍຍ້ອນໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ມາທ່ຽວຈັກສອງສາມວັນ ແຕ່ກໍຈະກັບອອກໄປ ຍ້ອນວ່າມີໜ້າທີ່ເປັນຄູອາສາຢູ່ໃນຊົນນະບົດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ຍັງມີພວກນ້ອງນັກຮຽນຄອງຄອຍໃຫ້ໄປສິດສອນ ຜູ້ປະພັນບົດ ຢາກສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ທີ່ມີຄູສອນພຽງແຕ່ຄົນດຽວ ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາໃຫ້ທົ່ວເຖິງທີ່ມາຂອງເລື່ອງອາດເປັນໄປໄດ້ທຸກການເລົ່າຂານ ທຸກຕຳນານໃນໂລກນີ້ ມັກຈະມີທີ່ມາຢູ່ສອງຢ່າງຄື: ຈາກເລື່ອງຈິງ ແລະຈາກຈິນຕະນາການແຕ່ໜັງສັ້ນເລື່ອງນີ້ ອີງຕາມທ່ານຜູ້ຢັ່ງຮູ້ຟ້າດິນ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຜູ້ວິເຄາະຟັງວ່າ: ນະດິນແດນທີ່ຊ້ອນມິຕິຢູ່ໃນເຂດນຳ້ກັດຢໍລະປາ ທີ່ເປັນດິນແດນບັງບົດນີ້ ໄດ້ມີຕຳນານກ່າວຂານເອົາໄວ້ວ່າມີຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງໃນແດນບັງບົດ ໄດ້ຫຼົງຮັກຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງບາງວັນເວລາຊາຍຄົນນັ້ນໄປປ່າເພື່ອລ່າສັດ ເພື່ອທຳມາຫາກິນ ນາງຈະຄອຍຈອບມອງທ້າວຢ່າງທະຖຸທະໜອມ.

una3 una4

ວັນໜຶ່ງ ທີ່ທ້າວເຂົ້າໄປປ່າ ນາງໄດ້ເປີດມ່ານກັ້ນແດນທັງສອງພົບເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ້າວໄດ້ຫຼົງເຂົ້າໄປ ຊາວບ້ານໃນນັ້ນກໍຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີ ທັງສອງກໍໄດ້ຮັກມັກກັນດຳລົງຊີວິດຈົນມີລູກຮ່ວມກັນສອງຄົນແຕ່ວັນໜຶ່ງທ້າວໄດ້ຕົວະລູກຊາວບ້ານຈິ່ງໄດ້ຂັບໄລ່ໃຫ້ກັບອອກມາສູ່ໂລກມະນຸດຄືນ ທັງສອງກໍເສຍໃຈແຕ່ດ້ວຍເຫດນັ້ນກໍຈຳເປັນຕ້ອງຈາກກັບມາສູ່ມິຕິຂອງມະນຸດ. ນາງໄດ້ມາສົ່ງຮອດມ່ານກັ້ນແລ້ວກັບຄືນໄປ. ເມື່ອຈາກແລ້ວທ້າວໄດ້ຄິດຫາຫົນທາງກັບໄປອີກແຕ່ກໍບໍ່ມີຫົນທາງເລີຍ ທ້າວຈິ່ງໄດ້ຕັດສີນໃຈອອກບວດປະຕິບັດຕາມພຣະທັມວິນັຍ ປະຕິບັດຕາມຄູບາອາຈານສອນສັ່ງ ວັນໜຶ່ງ ກໍໄດ້ອອກທຸດົງໄປກໍໄດ້ຫຼົງເຂົ້າໄປໃນພົບພູມບັງບົດນັ້ນອີກ ນາງໄດ້ເຫັນກໍມາຫາ ໄດ້ໂອລົມນໍາ ແຕ່ພຣະພິຂຸທີ່ເຄີຍເປັນຄູ່ຮັກກັບນາງ ກໍໄດ້ເທສະໜາບອກສອນນາງກ່ຽວກັບທັມມະຂອງພຣະພຸທທະອົງ ໄດ້ສອນສັ່ງວິທີປະຕິບັດໃຫ້ເກີດມັກຜົນແຫ່ງພຣະນິພພານ ຊາວບ້ານໄດ້ນິມົນໃຫ້ຈຳຢູ່ວັດນັ້ນສືບມາເມື່ອອ່ານເບິ່ງເຖິງຈຸດທີ່ໄປທີ່ມາແບບເລົ່າຂານຈາກທ່ານຜູ້ຮູ້ ກໍຈະເຫັນໄດ້ອີກມູມໜຶ່ງທີ່ວ່າ: ຄວາມຮັກທີ່ມີຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ ອັນເກີດຈາກຮັກດຽວໃຈດຽວ ເມື່ອບໍ່ມີໃຜຈະຮັກອີກ ຜູ້ຊາຍຄົນທີ່ໄດ້ຫຼົງຮັກນາງຄົນນັ້ນ ກໍບໍ່ຕ້ອງການຍິງໃດອີກໃນໂລກ ຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈອອກບວດ ເພື່ອບຳເພັນພຽນ ສຸດທ້າຍກໍໄດ້ພົບກັນກັບນາງບັງບົດ ທີ່ຕົນເຄີຍຫຼົງເຂົ້າໄປໃນຕ່າງມິຕິເມື່ອຄາວນັ້ນ. ສຸດທ້າຍຄວາມຮັກທັງສອງ ກໍຖືກຊັກນຳໃຫ້ເຂົ້າໄປສູ່ເສັ້ນໄຊແຫ່ງຄວາມເປັນອະມະຕະ ນັ້ນຄື ໄດ້ມີໂອກາດກ້າວເຂົ້າສູ່ກະແສແຫ່ງພຣະນິບພານ ຕັດວັດຕະສົງສານໄດ້ມາເຖິງຕອນນີ້ ຜູ້ວິເຄາະຂໍມ້ວນທ້າຍເອົາໄວ້ວ່າ ບໍ່ວ່າໜັງສັ້ນເລື່ອງນີ້ ຈະມີເຄົ້າໂຄງມາຈາກໃສ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ສ້າງໜັງອາດຈະບໍ່ເຊື່ອປານໃດວ່າເລື່ອງນີ້ມີຢູ່ຈິງຫຼືບໍ່ກໍຕາມແຕ່ກໍສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ໜັງສັ້ນເລື່ອງນີ້ ມີປະໂຫຍດແກ່ການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ສົ່ງເສີມສັດທາ ມຸ້ງເພື່ອການພັດທະນາການສຶກສາແລະອະນຸລັກປະເພນີວັດທະນະທຳ. ຂໍຝາກເອົາໄວ້ວ່າ ໜັງເລື່ອງນີ້ ຄວນຈະມີພາກສອງ ຕອນພຣະເອກອອກບວດ ແລ້ວອອກທຸດົງ ແລະມີໂອກາດກັບເຂົ້າໄປພໍ້ນາງເອກ ແລະໄດ້ເທສະໜາສັ່ງສອນນາງ ຈົນໄດ້ບັນລຸທັມ ຮາໆໆ

ປ.ລ ຢ່າຫາວ່າຜູ້ວິເຄາະບໍ່ມີວຽກມີງານຫຍັງເດີ ຈິ່ງມານັ່ງວິເຄາະໜັງຢູ່ນີ້ເພາະວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການວິເຄາະ ພຽງແຕ່ຂຽນຄາວດຽວກໍແລ້ວ ຮາໆໆ

ບົດຄວາມວິເຄາະໂດຍພະອາຈານ :  Sayadej VP  ໄຊຍະເດດ ວົງໂສພາ

una5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *