ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ Dahua Technology

Dahua Technology ເປັນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນໜຶ່ງທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດ ທາງດ້ານ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຊັ້ນນຳລະດັບໂລກເຊັ່ນ: ກ້ອງວົງຈອນປິດ, ສັນຍານກັນຂະໂມຍທັນສະສະໄໝ, ລະບົບເຟົ້າລະວັງອຸດສາຫະກຳ ດ້ວຍເອເລັກໂທນິກ…….. ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ທັນສະໄໝຄົບວົງຈອນ. Dahua Technology ເປັນອີກບໍລິສັດໜຶ່ງ ທີ່ມີໂຮງງານຜະລິດ ສິນຄ້າ ເປັນຂອງຕົນເອງ, ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 13,000 ຄົນ, ມີໂຊລູຊັ່ນ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ Dahua ໂດຍໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນຫຼາຍກວ່າ 180 ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. Dahua ມີ ບໍລິສັດຍ່ອຍຫຼາຍກວ່າ 42 ບໍລິສັດທີ່ຮ່ວມເປັນ Partner ໃນທົ່ວໂລກ ກວມເອົາອາຊີເອີຣົບ,

ລະບົບໂປຼແກຼມ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຜ່ານມືຖື

ຜະລິດຕະພັນໂປຼແກຼມ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດຜູ້ ເປັນລະບົບໂປຼແກຼມ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດການຂາຍຂອງທ່ານ ໄດ້ຢ່າງແບບທັນສະໄໝ ສາມາດບໍລິຫານໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາຜ່ານໂທລະສັບມືຖື SmartPhone, Tablet ແລະ ຄອມພິວເຕີ, ສາມາດນຳໃຊ້ຂາຍເຄື່ອງ ຫຍັງກໍ່ໄດ້ ທີ່ທ່ານເຫັນວ່າມັນເໝາະສົມ ກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເພາະໂປຼແກຼມມີລະບົບຈັດການຢ່າງລະອຽດ: ຂາຍເຄື່ອງ: ຄູ້ມຄອງໃບບິນຂາຍເຄື່ອງແຕ່ລະວັນ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນ ບິນທີ່ຊຳລະໝົດແລ້ວ, ບິນທີ່ຍັງຕິດໜີ້, ລາຍລະອຽດເລກທີບິນ, ວັນທີອອກບິນ, ຊື່ລູກຄ້າ, ລວມຍອດ, ພະນັກງານສ້າງ, ສະຖານະໃບບິນ ແລະ ອື່ນໆ. ສິນຄ້າ: ຄູ້ມຄອງສິນຄ້າ ອອກເປັນໝວດໝູ່ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍເຮົາສາມາດ ກຳນົດເອງໄດ້, ສາມາດຮູ້ຈຳນວນ ສິນຄ້າໃນສາງ, ລະຫັດສິນຄ້າ

ພັດທະນາ Mobile App – Web App

ທາງ ບໍລິສັດ ຊີໄອທີ ຈຳກັດ ພຽງຜູ້ດຽວ ພວກເຮົາຮັບພັດທະນາ Mobile Application ທັງ Android ແລະ IOS ແບບ Single App ຫຼື ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Web Base ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ອອກແບບເວັບໄຊຕາມມາຕະຖານ ໃນຍຸກແຫ່ງການຄົ້ນຫາ ລະດັບສູງ SEO, ໃຊ້ໂປຼແກຼມ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໝູນໃຊ້ ໃນການພັດທະນາ ໃຫ້ທັນກັບຍຸກ, ທັນກັບສະໄໝ ແລະ ເປັນລະບົບເວັບໃຊ້ Responsive ປັບປ່ຽນໜ້າຕາແບບອັດຕະໂນມັດ ນຳທຸກອຸປະກອນເຊັ່ນ: Laptop, Tablet,

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

2424 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ວັນ
707 ວັນຕໍ່ອາທິດ
100100% ອອກຈາກໃຈ
999ໂຕເລກນຳໂຊກ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ